OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Obres

Rehabilitació de la Casa de l'Aigua i entorns

Data d'inici
10/03/2013

Data de finalització
29/06/2015

Adreça
Garbí 2-6

Promotor
BIMSA

Arquitecte
Marc Seguí Ple

Contractista
Laboratori d'Art

Col·laboradors
David Guillem