OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Gestió

DADES BÀSIQUES

Organitza
Escola Sert - Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Data d'inici
28/03/2019

Data de finalització
28/03/2019

Coordinació
Avant Manager

Mòduls / Temari

L'empresa Avant Manager presentarà l'aplicació que ha desenvolupat per a la gestió integral del despatx d'arquitectura. Es tractaran qüestions com l'automatizació del tractament de dades personals, la gestió intel·ligent de correus electrònics, la gestió d'honoraris i factures o el control de costos. A més a més, intervindrà el Grup Idea, que explicarà la seva experiència amb aquesta aplicació.