OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Postgrau gestió del projecte i obra

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
08/06/2019

Data de finalització
14/12/2019

Mòduls / Temari

Mòdul 1. Introducció
Mòdul 2. Planificació de la promoció i l’obra
Mòdul 3. Avantprojecte i projecte executiu
Mòdul 4. Auditoria de projecte
Mòdul 5. Responsabilitats dels agents del procés constructiu
Mòdul 6. Predimensionat de costos
Mòdul 7. Licitació-Contractació
Mòdul 8. Control pressupostari