OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Postgrau en Eficiència Energètica d'Edificis segons la ISO 50.001

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
27/02/2019

Data de finalització
23/10/2019

Mòduls / Temari

MÒDUL 1. Instroducció i base normativa
MÒDUL 2. Subministraments energètics i auditoria 
MÒDUL 3. Anàlisi constructiu i d'instal·lacions 
MÒDUL 4. Balanç energètic i preparació del pla d'acció 
MÒDUL 5. Verificació i implantació dels models de gestió