OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Postgrau de Patologia i Estudi Estructural de Construccions Existents

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
09/11/2019

Data de finalització
18/04/2020

Mòduls / Temari

Mòdul 1. Tipologies constructives 
Mòdul 2. Anàlisi de danys en la construcció
Mòdul 3. Anàlisi dels materials que composen l'estructura  
Mòdul 4. Obtenció de dades dels elements estructurals
Mòdul 5. Estudi de seguretat estructural
Mòdul 6. Actuacions de millora en l'estructura
Mòdul 7. Deconstrucció
Mòdul 8. Anàlisi del comportament de l'estructura
Mòdul 9. Responsabilitats en les actuacions de patologies