OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Arquitectura

DADES BÀSIQUES

Organitza
Escola Sert- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Data d'inici
12/03/2019

Data de finalització
18/07/2019

Coordinació
Josep Casas i Jordi Bosch

Mòduls / Temari

MÒDUL 1: La planificació de les polítiques d'habitatge.

MÒDUL 2: L'habitatge social.

MÒDUL 3: Els ajuts directes i l'emergènia habitacional.

MÒDUL 4: La rehabilitació i la millora urbana.

MÒDUL 5: La innovació, la investigació i el coneixement de l'habitatge.