OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Postgrau de Cap d'Obra

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
08/11/2019

Data de finalització
07/03/2020

Mòduls / Temari

Mòdul 1. Els agents del procés constructiu
Mòdul 2. Aspectes previs a l’inici de l’obra
Mòdul 3. Gestió de la documentació de l’obra
Mòdul 4. Planificació i organització del temps, cost i recursos
Mòdul 5. La contractació a l’obra
Mòdul 6. Control de qualitat
Mòdul 7. Prevenció, seguretat i salut
Mòdul 8. Habilitats humanes del cap d’obra