OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Intervenció dels ajuntaments en matèria d'edificis privats en mal estat

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
04/12/2019

Data de finalització
11/12/2019

Mòduls / Temari

Adquirir coneixements:
de l'articulat legal.
sobre les formes d'intervenir dels ajuntaments.
de la ITE que pot incidir en els ajuntaments.
sobre com intervenir els ajuntaments en cas de desallotjaments d'edificis. 
sobre intervencions en àrees urbanes.
sobre campanyes de conscienciació ciutadana.