OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona


	

Formació

Planificació i control de projectes amb Microsoft Project

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
06/05/2019

Data de finalització
27/05/2019

Mòduls / Temari

Calendari de projectes
Definició i edició de tasques
Relació entre tasques. Camí crític
Definició i assignació de recursos
Costos del projecte
Visualització i impressió del projecte.