OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona

Formació

Màster Project Manager en Edificació i Urbanisme

DADES BÀSIQUES

Organitza
Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Data d'inici
17/03/2017

Data de finalització
17/02/2018

Mòduls / Temari

1. Management
2. Avaluació financera de projectes
3. Mercat i màrqueting immobiliari
4. Anàlisi de viabilitat de promocions immobiliàries
5. Promoció i gestió del sòl per edificar
6. Curs oficial del PMI. CAPM i PMP
7. Gestió del projecte i l'obra
8. Els serveis de Project Management
9. Habilitats directives
10. Projecte Project Management (PPM)