OBRA

CA / ES / EN
Obra BCN: Observatori per a la Rehabilitació Arquitectònica de Barcelona

Contacte

Col·laboradors

Observatori de Barcelona
per a la Rehabilitació Arquitectònica

Les persones físiques interessades en les activitats i finalitats de l'Associació, podran inscriure's en un registre creat a l'efecte, per tal de ser reconeguts com a Col·laboradors d'OBRA.

Els Col·laboradors, inscrits en el Registre, podran prendre part en quantes activitats s'organitzin, gaudir dels avantatges i beneficis que l'Associació pugui obtenir, rebre informació i fer suggeriments a la Junta Directiva.

Formulari de col·laborador