remodelació urbanística

Remodelació urbanística de 30 mercats

Barcelona és una de les poques ciutats del món que pot presumir d’una xarxa de mercats distribuïts de tal manera que tots els barris tenen un mercat a prop. Així doncs, els mercats són un dels trets característics de la ciutat i una peça clau per al comerç de proximitat. A partir d’aquest 2019 es duran a terme obres de remodelació urbanística en trenta mercats de Barcelona.

Com serà aquesta remodelació urbanística?

Amb una inversió d’11,4 milions d’euros, durant aquest any es realitzaran actuacions de millora i remodelació en tres de cada quatre mercats de la ciutat. Del conjunt de les obres destaquem cinc grans iniciatives que afectaran els mercats de la Boqueria, del Besòs, de Galvany, del Carmel i de la Mercè. A continuació us expliquem quins canvis es faran a cada un.

  • Mercat de la Boqueria: es duran a terme millores en el sistema d’extracció de fums, a la coberta dels bars del mercat i s’hi construirà una aula gastronòmica i de formació. Es preveu que aquestes tasques es realitzin entre els mesos d’octubre i febrer.
  • Mercat del Besòs: el Pla de barris del Besòs preveu una intervenció al mercat que consistirà a traslladar els magatzems de la planta del mercat per tal de millorar-ne la logística.
  • Mercat de Galvany: es desenvoluparà el projecte i els treballs previs per renovar-hi la coberta i es començaran les tasques per substituir l’estació transformadora elèctrica.
  • Mercat del Carmel: es preveu l’enderroc de dues illes parades a la part central de la planta de vendes que permetrà que el mercat disposi d’un espai de dinamització i activitats.
  • Mercat de la Mercè: es renovarà la façana principal pel passeig de Fabra i Puig.

remodelació urbanística

Importància de la remodelació dels mercats

És molt important tenir cura del patrimoni de la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, adequar les instal·lacions i millorar l’accessibilitat i sostenibilitat dels mercats de la ciutat són factors primordials per mantenir-ne les bones condicions. Alhora, és important ressaltar que per tal que els mercats siguin més accessibles, es duran a terme accions per millorar-ne la seguretat i també els aspectes tècnics i funcionals als accessos, els vestíbuls, les portes o els entorns.

L’estalvi energètic i la sostenibilitat també són factors importants en aquests edificis. D’aquesta manera, es faran obres a dotze mercats, per exemple, per millorar-ne l’aïllament tèrmic. Tanmateix, en diversos mercats es faran actuacions per modernitzar els elevadors o potenciar l’activitat comercial.

remodelació urbanística

Finalment, a Barcelona s’estan fent quatre remodelacions integrals de mercats, amb una inversió de 7,4 milions d’euros. Aquests són el Mercat del Bon Pastor, el Mercat de la Vall d’Hebron, el Mercat de Sant Andreu i el Mercat de l’Abaceria.