re-naturalitza

Re-naturalitza la ciutat

El passat dijous dia 10 de juliol es va inaugurar a Allariz (Ourense – Galícia) el primer espai urbà que re-naturalitza la ciutat fent servir un paviment que integra la naturalesa com a element essencial. El nou espai s’anomena “Hort Urbà Conillas SAS-TRIA”, i la base del projecte és la prefabricació en formigó d’alt reciclatge i resistència. Es tracta de peces triangulars i amb diferents forats, amb més o menys intensitat de forats segons la peça. Aquests forats permeten que l’herba pugui emergir i conviure amb zones pavimentades, obtenint un resultat estètic que integra natura i urbe.

re-naturalitza

L’efecte visual que es pot crear és molt atractius i divers. Hi ha 3 tipus de peces amb diferents dissenys, de manera que es pot dissenyar i construir un mosaic d’infinites possibilitats. Així mateix, el tipus de vegetals que s’hi poden combinar també és molt divers: des de graminies, fins a plante gespitoses o flors.

Aquesta col·lecció de peces anomenada SAS-TRIA és una idea de l’arquitecte de Barcelona Marc García-Durán Huet, propietari de l’estudi d’arquitectura GDE. El projecte, d’aquest espai, sota el lema “Re-naturalitza la ciutat!” ha estat desenvolupat per aquest estudi, juntament amb l’empresa de producció i construcció SAS, i la cessió de l’espai, la planificació paisatgística i la feina de jardíneria de Conillas Garden Center.