rehabilitació arquitectònica

Què opinen els experts de la rehabilitació arquitectònica?

La rehabilitació és imprescindible per garantir que els habitatges estiguin en condicions per viure amb salut i confortabilitat. Com hem pogut observar al llarg de les entrades del nostre blog, Barcelona és una ciutat que contínuament inverteix en projectes de rehabilitació arquitectònica. Actualment no hi ha sòl urbanitzable que permeti créixer la ciutat, fet que fa difícil construir noves cases o pisos i que comporta que el conjunt d’habitatges siguin antics.

La realitat de Barcelona

La mitjana d’edat dels edificis és pràcticament de 70 anys, i només un 8% són posteriors al 1980. Arran d’aquesta realitat, ja fa anys que l’Ajuntament de Barcelona vetlla per desenvolupar polítiques de rehabilitació d’habitatges. Tanmateix, és important ressaltar que per garantir la constant millora, el Consorci d’Habitatge de Barcelona ofereix diversos ajuts a  la rehabilitació per reformar interiors i elements comuns dels edificis.

rehabilitació arquitectònica

Avantatges de la rehabilitació arquitectònica

Dur a terme obres de rehabilitació arquitectònica comporta molts avantatges: mantenir un parc d’habitatge en condicions òptimes per afavorir la qualitat de vida de les persones, evitar la degradació dels barris i al mateix temps contribuir a l’estalvi energètic, entre molts d’altres.

Segons Anna Rigalt, Cap del Departament Foment de la Rehabilitació De l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, “rehabilitar un habitatge és un benefici i una inversió a llarg termini, que té com a retorn una millora de la qualitat de vida. És com passar la ITV per poder conduir amb seguretat i en condicions”.

rehabilitació arquitectònica

Millores per la salut

Molts estudis i investigacions científiques relacionen la manca d’accés a un habitatge digne amb els efectes en la salut mental i física. Les persones que habiten en pisos en males condicions o sense accessibilitat tenen més probabilitats de patir malalties respiratòries o cardiovasculars, així com de presentar estats d’ansietat o depressió.

Per tant, la rehabilitació arquitectònica dels edificis contribueix a prevenir totes aquestes situacions i millora la qualitat de vida de la ciutadania. Tal com explica Núria Pedrals, coordinadora de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), “la rehabilitació és l’única manera de garantir que els habitatges tinguin les condicions idònies per viure amb salut, confortabilitat i habitabilitat”.