Nou pla de protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu

Nou pla de protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu

L’antiga vila de Sant Andreu compta a partir d’ara amb un nou pla de protecció del patrimoni arquitectònic. L’objectiu és conservar el patrimoni històric,  les edificacions característiques del Poble Antic i ordenar les condicions d’edificació. El pla també preveu catalogar alguns d’aquests edificis com a bé d’interès urbanístic.

Protecció del patrimoni arquitectònic

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un nou pla urbanístic de protecció del patrimoni arquitectònic per tal de protegir i conservar l’antiga vila de Sant Andreu de Palomar. Amb el nou pla es protegiran les façanes de 130 cases, n’obligarà al seu manteniment i també passarà d’un 48% a un 58% de finques protegides. A més, es limitaran les actuacions que afectin els espais enjardinats, ja que a partir d’ara hauran d’obtenir un informe favorable de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. La protecció del patrimoni de Sant Andreu també passa per les seves illes (en total, el Poble Antic disposa de 36 illes). Amb el nou pla s’ordenen també les condicions d’edificació i manteniment.

protecció del patrimoni històric de sant andreu

Altra de les mesures que preveu el pla és la catalogació de 9 edificis de nivell C (bé d’interès urbanístic), 11 de nivell D (bé d’interès documental), una fitxa per al conjunt del Poble Antic de Sant Andreu i la protecció de dos elements d’interès de nivell D (la mitgera Pomera i el jardí privat Catalunya en Petit).

protecció del patrimoni històric de sant andreu

Font: Ajuntament de Barcelona

En total, el pla de protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu afecta a unes 27 hectàrees que inclouen el teixit històric més important de Sant Andreu, com els seus emblemàtics edificis que representen com era el poble abans que s’agregués a Barcelona. El districte de Sant Andreu va ser un dels 8 antics pobles que es van annexionar a Barcelona l’any 1897 per ordre de la reina regent d’Espanya.

“Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni”

Fa uns mesos ja us vam avençar que l’Ajuntament de la ciutat volia elaborar un nou pla per impulsar el Patrimoni Arquitectònic de Barcelona sota el lema “Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni”. El pla compta amb més de 3.700.000 euros amb els quals milloraran els ajuts a la rehabilitació o enfortir la gestió del patrimoni, entre d’altres.