patrimoni històric del raval

El patrimoni històric industrial del Raval queda protegit

El patrimoni històric industrial del Raval, format per 26 cases fàbrica dels segles XVII i XIX, es protegirà per evitar que s’enderroquin. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona vol protegir el passat industrial del barri. Amb el pla aprovat es catalogaran els edificis com a elements industrials d’interès patrimonial i també vol evitar que s’incrementi el volum edificat de la zona.

La protecció del patrimoni històric industrial del Raval

Igual que altres zones de Barcelona, aquest mític barri també compta amb un passat industrial. En aquest cas, el patrimoni històric industrial del Raval està format per un total de 26 cases fàbrica que van ser construïdes a finals del segle XVIII i principis del XIX. Totes aquestes cases es protegiran a partir d’ara gràcies a un nou pla de protecció que ha aprovat l’Ajuntament de Barcelona. En concret, les 26 cases es catalogaran com a elements industrials d’interès patrimonial i evitarà que s’enderroquin.

Tampoc no es podrà augmentar el volum edificat als immobles protegits i obliga a conservar els espais diàfans. Això vol dir que no es podran habilitar aquests edificis com a locals d’oficines, comercials o habitatges. Segons la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin:

Evitem la parcel·lació per intentar que l’activitat sigui similar a la que es feia originàriament”

El pla també estableix que s’ha de fer un estudi previ de la resta d’immobles en cas de transformació o rehabilitació arquitectònica.

Les cases fàbrica del Raval

Aquest immoble tan característic de Ciutat Vella, especialment del Raval, eren residència per als treballadors i fàbrica. Les primeres cases eren construccions horitzontals, com els pavellons. A partir de l’arribada de la màquina de vapor, al segle XIX, les noves construccions eren en forma de bloc o pisos. A causa de la falta de normativa i de les actuacions immobiliàries, gran part del patrimoni històric industrial del Raval s’ha enderrocat o transformat. Els carrers on més cases fàbrica es podien trobar són Om, la Riereta, Sant Vicenç i els voltats del carrer de Sant Pau i Nou de la Rambla.

patrimoni històric del Raval cases

patrimoni històric del raval fàbriques

Font de les imatges: Ajuntament de Barcelona

Aquesta iniciativa és un dels exemples d’altres actuacions que volen protegir el patrimoni històric de la ciutat de Barcelona, com al barri de Sant Andreu, les fàbriques del Poblenou o la rehabilitació de mercats tan emblemàtics com el de Sant Antoni.