Convocatòria dels Premis Catalunya Construcció 2017

Convocatòria dels Premis Catalunya Construcció 2017

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) convoca la XIV edició dels Premis Catalunya Construcció per reconèixer les tasques de millora en la gestió, qualitat, innovació, sostenibilitat i seguretat per part dels professionals de la construcció.

Categories professionals dels Premis Catalunya Construcció

Aquesta catorzena edició dels Premis Catalunya Construcció consta de 5 categories professionals:

· Premi a la direcció de l’execució de l’obra: per destacar el treball de l’equip o persona responsable de la direcció de l’obra. Es tindrà en compte el resultat final de l’obra però també la seva gestió en aspectes com la planificació temporal, qualitat d’equips i material, control de pressupostos o eines de seguiment.

Premis Catalunya Construcció Direcció Executiva

Projecte guanyador edició 2016

· Premi a la direcció integrada de projecte: distingir les tasques de direcció integrada de projecte en referència a la coordinació, planificació del projecte de construcció.

Premis Construcció Catalunya Direcció executiva

Projecte guanyador edició 2016

· Premi a la coordinació de seguretat i salut: dirigit a l’equip o professional que hagi eliminat o reduït de manera significativa els riscos en seguretat i salut d’una obra d’edificació.

Premis Construcció Catalunya Salut i Seguretat

Projecte guanyador edició 2016

·Premi a la innovació en la construcció: adreçat als projectes que hagin apostat per la innovació en materials, productes o sistemes de construcció.

Premis Construcció Catalunya Innovació

Projecte guanyador edició 2016

· Premi a la intervenció en edificació existent: amb aquest premi es vol destacar les tasques d’execució i projecció en un edifici existent. Hi tenen cabuda projectes de reforma, adequació estructural o funcional, obres de restauració i projectes de rehabilitació arquitectònica.

Premis Construcció Catalunya en Edificació Existent

Projecte guanyador edició 2016

Altres Premis Catalunya Construcció

L’edició dels Premis Catalunya Construcció 2017 atorgarà també dos premis especials. 

El primer de tots serà un Premi al Treball de Fi de Grau per reconèixer la feina de l’estudiant o equip d’estudiants d’arquitectura tècnica en l’àmbit de la recerca o desenvolupament de qualsevol dels coneixements del seu grau universitari.

D’altra banda, també s’entregarà un Premi Especial a la Trajectòria Professional on es reconeixerà la trajectòria empresarial d’una persona en àmbits com l’edificació, la docència, la innovació o la funció social de l’edificació entre altres.

Premis Construcció Catalunya Trajectòria Professional

Carme Trilla, economista especialista en el sector de l’habitatge i en polítiques públiques d’habitatge guanyadora del premi en l’edició de 2016

Us animem a consultar les bases dels Premis Catalunya Construcció 2017. Recordeu que podeu presentar les vostres candidatures als Premis Catalunya Construcció 2017 fins al 7 d’abril. Si voleu també podeu conèixer amb més profunditat els projectes guanyadors de la passada edició.