certificació professional

2014 – Any de la certificació professional

Actualment la consolidació de les competències i de l’exercici professional d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació es troba en un entorn marcat per la crisi econòmica i de model del sector. La tendència a la liberalització dels serveis professionals, els canvis en els estudis universitaris de grau i la denominació dels títol acadèmics propicien un entorn en què les atribucions regulades resulten cada vegada més obsoletes.

És per aquest motiu que els col·legis d’aparelladors de Barcelona i Madrid, i la consultoria internacional Pricewaterhouse Coopers treballen per un canvi de sistema, que tindrà en compte la preparació i l’excel·lència de l’exercici professional.

Així doncs, el sistema basat en les atribucions regulades per llei pel qual es regia l’exercici de les professions al nostre país deixa lloc a un nou sistema que parteix de les competències professionals. Aquest nou sistema, que segueix la línia els països més avançats del món, consisteix en sumar a la formació de base, l’experiència i la formació continuada al llarg de tota la vida. D’aquesta manera els professionals podran certificar-se i seguir un itinerari orientat a funcions professionals especialitzades. L’objectiu és dotar els professionals del sector de la construcció de les eines necessàries per abordar els reptes de futur, i que només el professional adequadament capacitat i certificat pugui destacar en un mercat de treball cada dia més competitiu i global.

El CAATEEB identifica aquest any 2014 com a l’Any de la Certificació Professional, campanya que s’emmarca dins un intens programa per promocionar la professió i durant el qual es presentarà aquest sistema de certificació promogut pels col·legis de Barcelona i Madrid, juntament amb Pricewaterhouse Coopers, que servirà com a eina per afegir competitivitat en aquest mercat que tendeix a la desregulació.

A continuació podeu visualitzar la presentació de l’Agència de Certificació Professional (ACP) que va tenir lloc a principis d’any.